Hur flyttar jag ett instrument till en ny mätpunkt?

Om mätpunkten ska flyttas inom samma projekt är det bara att välja den nya mätpunkten i listan för mätpunkter under fliken för kanalen.
Om instrumentet ska flyttas till en ny mätpunkt i ett annat projekt krävs det först att du kopplar loss (välja den tomma översta raden i listan) mätpunkten i det befintliga projektet, byt sedan projekt och koppla sist på den nya mätpunkten.

Se film för utförligare förklaring.