Hvordan flytter jeg et instrument til et nytt målepunkt?

Hvis målepunktet skal flyttes innen samme prosjekt, er det bare å velge det nye målepunktet på listen over målepunkt under fliken for kanalen.
Hvis instrumentet skal flyttes til et nytt målepunkt i et annet prosjekt, må du først koble fra (velg den tomme raden øverst på listen) målepunktet i det eksisterende prosjektet. Bytt deretter prosjekt og koble til slutt til det nye målepunktet.

Se film for å få nærmere forklaring.