Hur ändrar jag skalan för y axeln I JS Grafen?

Klicka och håll nere musknappen på den y-axeln som du vill ändra, sedan kan du flytta musen upp eller ner för att ändra skalan. Klicka på den övre delen av axeln för att ändra det övre värdet. Vice versa gäller om du klickar på den undre delen.