Hvordan endrer jeg skalaen for y-aksen i JS-grafen?

Hold nede museknappen på den y-aksen du vil endre. Deretter kan du flytte musen opp eller ned for å endre skalaen. Klikk på den øvre delen av aksen for å endre den øvre verdien. Det omvendte gjelder hvis du klikker på den underste delen.