Varför kopplar mitt instrument inte upp?

Vanligast orsakerna är dålig täckning eller dåliga batterier. Se till att ha tillräckligt bra batterier i instrumentet. Det kan ibland vara dålig täckning intill en husvägg, försök då flytta instrumentet någon meter ut från husväggen och försök igen.