Vad betyder färgmarkeringar i AvaNet?

Generellt sett indikerar gult en varning och rött ett fel. För mer ingående förklaring se ” Vad betyder gulmarkering i AvaNet?” och ”Vad betyder rödmarkering i AvaNet?”