Modern teknik som minskar riskerna i urbana byggprojekt

Alla byggprojekt föregås av någon form av tillstånd, där man bland annat gör en riskanalys och kontrollplan. Ofta görs riskbedömningen av en mätkonsult som tar alla typer av risker i beaktande, från miljö, ekonomi, och driftstörningar till samhällspåverkan.

– När man gör riskanalysen kommer man överens om en kontrollplan för vad det är man ska mäta och följa upp. Det kan vara en mängd olika mätparametrar så som buller och vibrationer. Byggentreprenören får riskanalysen och kontrollplanen som ligger till grund för de mätningar som ska göras, säger Owe Källström, VD AVA Monitoring AB.

Mätsystemet AVA System är automatiserat vilket minskar kostnaden och arbetstiden för att mäta. Dessutom är systemet oberoende och fjärrstyrt vilket bidrar till en flexibilitet och ökad effektivitet för mätkonsulten som ställer in mätinstrumentens gränsvärden enligt riskanalys och kontrollplan och analyserar dess data.

– Med vårt system kan mätkonsulten hålla igång ett stort antal mätpunkter samtidigt och det är effektivt, smidigt och enkelt att använda, säger Owe.

Rätt förutsättning med fjärrstyrda sensorer
Med riskanalysen och kontrollplanen som en bestämmande bas placerar mätkonsulten ut sensorer och fältutrustning. Sensorerna från AVA Monitoring är batteridrivna och uppkopplade mot den egenutvecklade molntjänsten AvaNet vilket innebär att mätpunkten via sensorn kommunicerar via molnsystemet som kan delas på ett säkert sätt till de som ska ha tillgång till mätdata. I molntjänsten kan man även fjärrstyra sensorerna för att exempelvis ändra gränsvärden eller uppdatera en programvara.

– Direkt i molntjänsten finns möjlighet att arkivera mätdata så att man enkelt kan gå tillbaka och analysera aktuell mätdata. Tjänsten innebär också att man kan kommunicera sin mätdata på ett säkert sätt mellan olika intressenter direkt i molntjänsten, berättar Owe.

Ett byggprojekt i urban miljö medför ett antal olika typer av risker som sätter begränsningar för hur man får bygga. När viktiga mätpunkter tagits fram och kontinuerligt följs upp under projektets gång minskas riskerna på ett betydande sätt och det blir lättare att följa rådande riktlinjer.

– Med system och sensorer som är fjärrstyrda och automatiserade ökar säkerheten och effektiviteten. Tack vare att vi ligger långt fram i teknik och automatisering globalt sett jobbar vi nu med att internationalisera vår svenskutvecklade teknik för säkra bygg- och infrastrukturprojekt, säger Owe.