Kan jag ändra storleken på JS Grafen?

Ja, det finns en liten ikon i grafens nedre högra hörn. Klicka och dra i detta hörn för att ändra storleken på grafen.