Hur ser jag på instrumentet att min AvaPeak har kopplat upp till AvaNet och mäter?

Vid uppkoppling visas flera meddelande i displayen, det som betyder att kommunikationen med AvaNet fungerar är när meddelandena ”skickar CONNECT” och ”svarar STATUS” visas. När mätningen är på visas det momentana värdet i displayens högra nedre hörn.