Hur lång batteritid har en AvaTrace M60?

I plusgrader: 4-5 månader.
I minusgrader: 3-4 månader.

När man mäter med en accelerometer är batteritiden ca 75 % av ovanstående värden.
När man mäter med två accelerometrar är batteritiden ca 50 % av ovanstående värden.
Då ytterligare accelerometrar används uppgår batteritiden till ca 30 % av ovanstående värden.