Hur lång batteritid har en AvaTrace M40?

I plusgrader: 70-100 dagar.

I minusgrader: 2-4 veckor.

När man mäter med upp till två accelerometer är batteritiden ca 50 % av ovanstående värden.
Då ytterligare accelerometrar används uppgår batteritiden till ca 30 % av ovanstående värden.