Hur lång batteritid har en AvaPeak?

Upp till fyra månader under goda förhållanden. Batteritiden beror på ett flertal parametrar så som temperatur och antalet uppkopplingar till AvaNet.