Hur hittar jag alla instrument med fel eller varningar?

Kolumnen fel i instrumentvyn är endast markerad för de instrument som har ett fel, inte de med varningar. Vill man söka fram alla instrument som har fel och/eller varningar får man använda sig av kolumnen Fellista (Error list) och sökuttrycket ~~”?*” som söker fram alla rader som inte är tomma.