Hur ändrar jag antalet visade rader per sida?

Välj menyalternativet ”alternativ” som du finner under menyn ”inställningar”. I det fönster som öppnas väljer du önskat antal rader och klickar sedan på ”utför”. Inställningen av antalet rader är nu sparade för framtida inloggningar.