Hva betyr rødmerkinger i AvaNet?

Generelt sett er en rødmerking en feilmerking. Feilen bør umiddelbart kontrolleres og utbedres. Rødmerkingen kan ha noe ulik betydning, avhengig av hvor den opptrer.

I instrumentpaneler og for enkeltverdier i instrumentbildet
En rødmerking eller et utropstegn i instrumentpanelet innebærer at en innstilling i instrumentet ikke stemmer overens med innstillingene i AvaNet. Dette skyldes vanligvis at man har gjort en innstilling direkte i instrumentet, f.eks. startet målingen med knappen ”start/stopp”. Det kan også skyldes at man har forsøkt å gjøre en innstilling fra AvaNet som instrumentet av en eller annen grunn ikke har akseptert.

Hele rader i instrumentbildet
Rader i instrumentbildet merkes med rødt for å indikere feil på instrumentet, f.eks. ved selvtestfeil. Feilen vises i kolonnen ”Feilliste”. Når feilene opphører, fjernes de automatisk fra listen, og raden er ikke lenger farget.

Vær oppmerksom på at radene bare farges for de instrumentene som tilhører et prosjekt der man er prosjektadministrator.

For å se om det finnes feil som har opphørt, kan man merke raden og klikke på ”Vis logger” i menyen til venstre for tabellen.

Følgende hendelser regnes som feil:

  • Kommunikasjonen mellom instrument og AvaNet fungerer ikke.
  • Instrumentet trenger kalibrering.
  • Selvtesten var mislykket.
  • Kommunikasjonen mellom instrumentet og et eksternt instrument fungerer ikke (f.eks. en Checkpoint M2 og en Diver).

Hele rader i målepunktbildet
Målepunkt som er koblet til et instrument med feil, merkes med rødt.

Vær oppmerksom på at dette bare gjelder hvis man er prosjektadministrator.

Se også ”Hva betyr gulmerkinger i AvaNet?”