SMS-alarm direkte fra instrumentet eller via en alarmgruppe i AvaNet?

SMS-alarmen fra instrumentet kommer fram til mottakeren litt raskere enn den fra alarmgruppen i AvaNet.

Alarm direkte fra instrumentet er begrenset til to mottakere. Velg AvaNet hvis du vil sende til flere mottakere. En annen fordel med AvaNet er at du får en samlet SMS for flere alarmer i stedet for en SMS per alarm.

For å legge til en mottaker i en alarmgruppe kreves det at denne finnes som bruker i AvaNet. For å sende direkte fra instrumentet kreves bare et mobiltelefonnummer.