Kundcase – Förbifart Stockholm

AVA Monitoring Systems i et av Sveriges største infrastrukturprosjekter

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin och har som syfte att möjliggöra fortsatt tillväxt i huvudstaden. Projektet ämnar att förenkla vardagen för invånare i och runt huvudstaden genom att avlasta den befintliga infrastrukturen och göra resor genom staden betydligt enklare.

Det är inte bara storleken på projektet som gör det till en utmaning. Miljön och omgivningen som projektet sker i är också en stor utmaning med flera känsliga punkter längs den nya sträckningen, berättar Mikael Karlsson, bitr. uppdragsledare på företaget Bergsäker.

Hårda restriktioner kräver kontroll

Bergsäker ansvarar för att hantera och mäta omgivningspåverkan för projektets nordligaste hälft. Miljön som projektet sker i gör att det är extra viktigt att hela tiden vara uppdaterad på vad som händer och hur omgivningen påverkas. Framförallt på grund av projektets närhet till boende, tunnlar och anläggningar med känsliga installationer.

Ett av de största problemen är vad människorna i projektets omgivning upplever. Buller och vibrationer kan vara en källa till oro och dessutom något som skapar förseningar i projektet. Där tar vi hjälp av AVA Monitorings automatiska mätsystem vilket skapar trygghet för hela projektet.

Automatiska system skapar frihet

Förbifart Stockholm påverkar omgivningen på flera olika vis. Bland annat kan projektet göra så att hela tunnelbanan stannar vid för stora vibrationer av de sprängarbeten som sker. Därför är tillgänglighet och kontroll av största vikt för Bergsäker.

Genom AVA Monitoring System får vi full koll på vår mätdata både gällande vibrationer och buller. Systemet ger oss möjlighet att snabbt ge svar på eventuella frågor om projektet och dela med oss av mätdata till olika intressenter. Det ger oss kontroll och trovärdighet mot alla inblandade, fortsätter Mikael Karlsson på Bergsäker.

Mätdata i realtid med minsta möjliga underhåll

För att hantera och bibehålla kontrollen över projektets omgivningspåverkan använder Bergsäker AVA Monitorings System med flera olika sensorer samt det webbaserade mätsystemet AvaNet. Det automatiska systemet gör att Bergsäker kan fokusera på att leverera trygghet och kontroll till projektets alla intressenter samtidigt som effektiviteten ökar, då ingen tid behöver läggas på att underhålla systemet.

AVA Monitorings system skapar lugn i projektet och säkerställer att våra ansvariga har kontroll på allt som händer. Tillgängligheten är väldigt viktig för oss och så även den långa batteritiden. Det är ett väldigt stort plus för dem som sköter mätningen och gör att det krävs ytterst lite manuell handpåläggning vilket sparar värdefull tid, avslutar Mikael på Bergsäker.

Bilder