Hvordan flytter jeg en målelinje i JS-grafen?

Klikk på den målelinjen du vil flytte. Linjen forsvinner, og et heltrukket kryss indikerer at målelinjen blir plassert ut igjen ved neste klikk. Det er mulig å zoome og panorere før linjen legges tilbake i grafen. Klikk i grafen der du vil plassere målelinjen.

Merk at du ikke skal ”dra og slippe” målelinjen.