JS-grafen er for langsom i nettleseren min når jeg skal vise store datamengder, hva kan jeg gjøre?

JS-grafen må laste inn hele datasettet i nettleseren for å kunne rendre grafen. Et datasett for en graf kan bli større enn det nettleseren kan håndtere, og AvaNet har derfor et datafilter på serveren. Datafilteret kan betydelig redusere antall datapunkt som sendes til nettleseren, samtidig som det alltid beholder tilstrekkelig med verdier til ikke å endre grafens utseende. Når du zoomer i grafen, blir ny data lastet inn, slik at du kan se samtlige verdier i grafen.

Datafilteret benyttes for dataserier med mer enn 80 000 datapunkt. Kontakt oss hvis denne verdien er for høyt satt for nettleseren.