Hvordan ser jeg på instrumentet at min AvaPeak er koblet til AvaNet og måler?

Vid uppkoppling visas flera meddelande i displayen, det som betyder att kommunikationen med AvaNet fungerar är när meddelandena ”skickar CONNECT” och ”svarar STATUS” visas. När mätningen är på visas det momentana värdet i displayens högra nedre hörn.