Hvordan bytter jeg batteri i AvaPeak?

AvaPeak består av to batteripakker som inneholder to batterier hver.

Bytt ut de batteripakkene som er dårlige.

Trykk på display for å starte menyen.

Trykk på display og høyrepilen samtidig for å komme inn i menyen.

Velg menyraden batteribytte med et trykk på høyrepilen, og trykk deretter på enten opp- eller nedpilen for å nullstille batteritiden for respektive batteripakke.