Kundecase – Fiskelykke

Fiskelykken sikret med automatiske målinger

 

Når hvert tak med gravemaskinskuffen kan påvirke omgivelsene – da ønsker man direkte tilgang til måledata. Med hyppige målinger og oppdaterte data på mobilen fikk ÅF maksimal kontroll til minimal kostnad da den nye fiskeveien i Säve-elva ble bygd.

Sveriges gladeste lakser finnes kanskje akkurat nå i Säve-elva. Der de tidligere ble stoppet av en kraftverksdam, har de nå fått en nybygd autostrada tilpasset for fisker. I prosjektet som blant annet ble finansiert av Lerum Fjärrvärme, Naturvårdsverket, Det europeiske hav- og fiskerifondet og Svenska Naturskyddsföreningen, har man beskyttet den genetisk unike laksen i Säve-elva og dessuten skapt et godt miljø for andre fisker som er avhengig av rennende vann.

I stedet for den klassiske laksetrappen har man bygd en vannvei med sand, kampesteiner og passe helling for fisker på vandring. Et arbeid som ikke var helt ukomplisert.

– Grunnen ved Säve-elva er et gammelt skredområde der det raste på sekstitallet, forteller Roger Oscarsson, seksjonssjef geoteknikk ved ÅF. Derfor fikk vi i oppdrag av Gatu och Väg Väst (GVV), som er totalentreprenør, å utarbeide og gjennomføre et kontrollprogram. I tillegg utarbeidet vi en grundig gjennomføringsbeskrivelse, slik at arbeidet skulle kunne utføres uten risiko for omgivelsene.

Bergsäker ble hentet inn for å måle poretrykk og bevegelser i grunnen. For å kunne utføre automatiske målinger ble feltinstrumentet AvaLogger koblet til inklinometer og poretrykkmålere ute i området.

– Automatiske målinger blir jo mye billigere enn å sende ut folk daglig for å måle manuelt, sier Roger Oscarsson. Vi ønsket å ha lett tilgjengelige måledata, og det fikk vi. Vi hadde jobbet med AvaSystem tidligere og visste at det fungerte, men nå kunne jeg dessuten se måledata direkte på min iPhone når jeg var ute i felten. Det var nytt for meg.

For å sikre området ble ikke bare bevegelser målt, også poretrykk og vannivået i Säve-elva ble målt kontinuerlig. Lav vannstand kunne medføre instabilitet, og ved høy vannstand risikerte man å få inn vann i sjakten.

– Med automatiske målinger kunne vi stille inn instrumentene til hyppige kontroller, slik at vi hele tiden fikk raske oppdateringer av måledata, sier Roger Oscarsson. Nå ble det heldigvis aldri målt noen urovekkende måleverdier. Arbeidene pågikk stort sett som planlagt, og vi hadde full kontroll gjennom hele byggeprosessen.

Den 18. september ble den nye vannveien innviet. De fleste målerne er fjernet, men noen har fått bli værende under det siste etterarbeidet. Nå gjenstår bare å se hvor raskt laksene finner veien hjem.